Léčba a indikace - Lázně Rajecké Teplice

K léčebným účelům se v lázních Rajecké Teplice využívají vývěry hydrouhličitanových, vápenato-hořčíkových, hypotonických minerálních vod, které tu tryskají v pěti pramenech s teplotami od 37 °C do 39 °C. Pocházejí pravděpodobně z vápencových a dolomitických souvrství Malé Fatry a vystupují na tektonickém zlomu, který probíhá při západním okraji Rajecké doliny, z hloubky asi 1500 metrů.

Dalším přírodním léčivým prostředkem je rašelina.

Významným činitelem komplexní lázeňské léčby v lázních Rajecké Teplice je - vzhledem k indikačnímu zaměření - klima. Klimatické poměry těchto lázní jsou vcelku příznivé. Při nadmořské výšce mají velmi mírné, dost teplé a mírně vlhké klima. Průměrná roční teplota je 7,3 °C. Při nadmořské výšce a poloze lázní na úpatí hor uprostřed lesů se v Rajeckých Teplicích nevyskytují úmorná letní horka. Dostatek slunečního svitu tu však najdete - do roka až 237 slunečných dní.

Příznivý směr údolí Rajčianky a hradba hor okolo lázní způsobují, že pohyb vzduchu je tu poměrně slabý. V lázních Rajecké Teplice panuje úplné bezvětří až 198 dní do roka.

Indikace a léčba v Lázních Rajecké Teplice

Přírodní léčivé zdroje, přírodní prostředí a vybavenost lázní umožňují, aby se v Rajeckých Teplicích léčili pacienti s některými chorobami nervovými, chorobami pohybového ústrojí, některými duševními chorobami a s nemocemi z povolání.

Z nervových chorob jsou indikovány zejména kořenové syndromy, podmíněné chorobami páteře (spondylózou, spodyartrózou, ploténkovým syndromem a vývojovými vadami), dále lehčí formy parkinsonismu, následky neprofesionálních otrav, stavy po otřesech mozku s objektivním neurologickým nálezem, arterioskleróza mozkových cév bez výrazných psychických změn a bez větší poruchy pohyblivosti, neurózy, které vznikly na základě organických chorob, a neurózy provázené citelným úbytkem váhy.

Z nemocí pohybového ústrojí se tu v rámci léčby a indikací léčí pacienti s následnými stavy po infekčních artritidách, koxartrózami ve stádiu I. a II. a s nezánětlivými onemocněními páteře (spondylózou a spondylartrózou).

Z duševních chorob jsou indikované neurózy (neurasténie, psychasténie) a jiné neurotické stavy, depresivní reakce, arterioskleróza mozkových cév s převážně psychickými příznaky, psychózy ve stádiu odeznívání akutních příznaků nebo v remisi.

Z nemocí z povolání se léčí pacienti s chronickými onemocněními z olova, rtuti, arzénu, benzénu, halogenizovaných uhlovodíků, kysličníku uhelnatého, nebo s následky po otravě těmito látkami, dále s onemocněními kostí, kloubů, svalů, cév a nervů z otřesů (při používání pneumatických nástrojů) a s nemoceni loketního nervu z komprese.